קרן יחד.

לא משאירים אף אחד לבד.

יוזמה חברתית הנותנת פתרון למצוקה הכלכלית שאליה נקלעות משפחות במקרה אסון.

לצפייה בסרטון היכרות עם קרן יחד

0 +
בתי אב כבר הצטרפו

תמיד ביחד.

אנחנו כאן, מזמינים אתכם להיות חלק מקהילה של חסד.

בקרן יחד מאוגדות רבבות משפחות המהוות יחד רשת ביטחון למשפחה שחוותה אסון בפטירת ראש המשפחה אב/אם ח"ו, במטרה להעניק תמיכה כלכלית משמעותית לטווח ארוך בהעמדת קרן לכל יתום מבני המשפחה מגיל 0 עד גיל 30* בסכום של עד 150,000 ₪.
כספי המענק ליתומים מתקבלים בתרומה חד פעמית מחברי הקרן בסכום של עד 64 ₪.
הגבייה איננה גבייה חודשית קבועה ונדרשת רק שישנה פטירה באותו החודש.

* הזכאות הינה ליתום רווק עד גיל 30, נשואים מתחת לגיל 30 ועד שנתיים מיום נישואיהם זכאים בתמיכה חלקית.

10 שנים קרן יחד קיימת

0
חודשי גבייה

סייענו

0
יתומים

וחילקנו

0

עבור יתומי הקרן

מה זה קרן יחד?

מיזם של חסד העונה על המצוקה הכלכלית אליה נקלעת משפחה אשר אחד מההורים נפטר בטרם עת. בקרן ישנה מעטפת רחבה של משפחות אשר מעניקות יחד, במאמץ קטן ומחושב, בטחון כלכלי למשפחה שחוותה אסון. אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד.

אין תשלום חודשי קבוע
אין תשלום חודשי קבוע. רק במקרה של פטירה, באותו החודש ייגבו מכל מנוי בקרן בהתאם למספר היתומים ובכל אופן לא יותר מ- 64 ש"ח בלבד.

חסד אמיתי
כספי הגבייה נשמרים בחסכונות על מנת להבטיח גב כלכלי כרשת בטחון למשפחה עד לחתונת היתומים.

הרווחים שיצטברו ישמשו אך ורק את היתומים ומשפחותיהם.

גבייה שקטה
שיטת פעולתה של הקרן מצמצמת את תופעת ה”מגביות” סביב מקרי אסון, מקילה על המשפחה והקהילה הקרובה מלשאת בעול לבד, ושומרת על פרטיותה וכבודה של המשפחה.

שאלות ותשובות

במקרה של פטירה, ביטוחי החיים הבסיסיים
לא תמיד מעניקים סכום המספיק לכל ילד וילד ליציאה לחיים עם עזרה כלכלית מתאימה.
הקרן מסייעת לפי הצורך גם למשפחות שנעזרו בביטוח חיים, כדי להשלים את הסכום הנדרש לכל ילד. בנוסף, צריך לדעת שלא מעט משפחות מתקשות מאוד לשלם את הסכומים הנדרשים לביטוח חיים, ולכן הן מקטינות את התשלום החודשי לביטוח וכך מצמצמות מאוד את הסכום שיקבלו מהביטוח בשעת אסון.

חשוב להדגיש כי הקרן איננה פועלת במתכונת של חברת ביטוח הגובה דמי ביטוח חודשיים על בסיס חישובים אקטואריים שונים, הכוללים בין היתר את רווחי חברת הביטוח לאחר כיסוי הוצאותיה.

קרן יחד גובה כספים מחבריה רק במקרה של פטירת מי מחבריה, כשכל הסכום שנגבה מיועד ליתומים, בתוספת עלויות מינימליות בגין הטיפול בהקמת הקרן למשפחה וליוויה הראשוני.

למען הסר ספק, אין בכוונת הקרן
לעודד הפסקת תשלומי ביטוח חיים.

בכל מקרה, לא יעלה סכום הגבייה על 64 ש”ח לחודש

המינוי לקרן יחד הוא משפחתי.

הקרן מתאימה בהחלט. זוג ללא ילדים או שילדיו כבר גדולים יכול להתחבר אל הקרן, כמעשה של חסד.

במקרה אסון, תיפתח קרן עבור כל ילדי המשפחה שאינם נשואים ושגילם מתחת ל-30 (אם יש צורך מיוחד, הוועד רשאי להחליט לפתוח קרן גם לילד שנישא בתוך שנתיים הסמוכות לפטירה).

כן. כדי שילדיו העתידיים ייכללו בקרן.

מטרת הקרן היא לסייע ולאפשר ליתומים לצאת לחיים בצורה כלכלית מאוזנת, ועל כן בכל מקרה של פטירה יגויסו עבור כל יתום 50,000 ש"ח. הקרן היא קרן צדקה, ולכן לא תגבה מן המנויים כסף נוסף במקרה שבו המשפחה היתומה יכולה, תודה לא-ל, להעניק לילדיה ביטחון כלכלי גם ללא סיוע משלים מהקרן. נציג מקצועי מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה, ויבחן עמה את מצבה הכלכלי. אם יתברר כי אין באפשרות המשפחה להעמיד סכום משמעותי לטובת הילדים לכשיתבגרו, על בסיס המלצתו יקבע ועד הקרן סכום נוסף אשר ייגבה מחברי הקרן עבור היתומים, השלמת הסך של עד 150,000 ש"ח לכל יתום (כאשר מנויי הקרן יגיעו ל- 15,000 חברים).

מספר החברים אינו מוגבל. ככל שיצטרפו יותר משפחות, הנטל על משפחות המנויים במקרה אסון יהיה קטן יותר, ויותר משפחות יהיו מוגנות כלכלית במקרה של פטירת אחד ההורים.

סבא או סבתא יכולים לרשום את משפחות ילדיהם הנשואים, אך עליהם לעשות מינוי בתשלום לכל משפחה בנפרד.

כמובן, השקיפות מלאה – מספר החברים וסכומי הגבייה והחלוקה ליתומים מתעדכן באתר הקרן בכל עת. יחד עם זו משפחות שקבלו את תמיכת הקרן אנו שומרים על פרטיותם.

איך זה עובד?

קרן יחד - בונה רשת בטחון כלכלי של משפחות אשר מעניקות יחד, בתוך זמן קצר לאחר הפטירה במאמץ מינימלי ומחושב, תמיכה כלכלית לטווח ארוך למשפחה שהתייתמה.

01

במקרה שאירע אסון, ונפטר אחד ההורים מקרב המשפחות המנויות בקרן, בד"כ בני המשפחה יוצרים קשר עם הנהלת הקרן, כמובן ככל שהנהלת הקרן שומעת על מקרי פטירה היא יוזמת קשר עם המשפחה ומיידעת אותה תוך כדי ניחומים על חברותן בקרן.

02

לאחר ימי השבעה, בתאום עם המשפחה נציגי הקרן נפגשים עם המשפחה, עורכים בדיקה כלכלית במטרה לדייק את הסכום אותו תקבל המשפחה עד 150,000 ש"ח עבור כל יתום.

03

לאחר אישור וועד הקרן את המלצת נציגי הקרן אשר נפגשו עם המשפחה, אנו גובים גבייה חד-פעמית מכל חברי הקרן לפי הסכום הנדרש, בכל מקרה הגבייה לא תהייה יותר מ-64 ש"ח לחודש הכולל 4 ש"ח עמלה עבור ניהול ותפעול השוטף של הקרן. (ב-8 שנות פעילות הקרן הממוצע החודשי הגיע לכ-40 ש"ח)

04

הכספים מופקדים בחשבונות בנק על שמות היתומים, ומושקעים באפיקי השקעה המומלצים ע"י ועדת ההשקעות של הקרן עד תאריך הפדיון.

הכסף יועבר לילדי המשפחה לטובת לימודים גבוהים/חתונה או כאשר יגיעו לגיל 30.

חברי הוועד של הקרן

הרב יוסף צבי רימון

אלון-שבות

הרב הלל הורוביץ

מייסד יו"ר הוועד המנהל של הקרן

אריאל בן דוד

פסגות

אודרי ליימן

רמת-גן

מר אבי שנור

אלון וולקן

גבעת-שמואל

נגה רחמני

בני ברק

תהילה צימר

אפרת

אביתר גרשוני

מנכ"ל

רו"ח אבנר שזיפי

מבקר פנים

חגי גולדברג ושות'

רואה חשבון

עו"ד יצחק מירון

יועץ משפטי

פעילותם של חברי הוועד המנהל, היועץ המשפטי ורואה החשבון בקרן הינה על בסיס התנדבותי. על מנת לאפשר לקרן לפעול כראוי, מעסיקה הקרן מספר מצומצם של פעילים בשכר, בהתאם לצרכיה.

כולם ביחד

ערבים זה לזה

מיזם של חסד העונה על המצוקה הכלכלית אליה נקלעים ילדים אשר אחד מהוריהם נפטר בטרם עת. הקרן בונה קהילה‬ רחבה של משפחות